Kennistafel Veiligheid Windenergie

De kennistafel: Samen de juiste kennis op tafel brengen.

Samen de juiste kennis op tafel brengen. Dat is het doel van de kennistafel externe veiligheid windturbines. Externe veiligheid kan een complicerende factor zijn bij de locatiekeuze voor windturbines. Wat zijn hierbij nu йcht de belemmeringen en welke oplossingen zijn bruikbaar?

Kennis brengen, af te stemmen en te delen zijn de sleutelwoorden van de kennistafel. De kennistafel richt zich op de ruimtelijke ordening en externe veiligheid, en is bedoeld voor overheden en windontwikkelaars die betrokken zijn bij de voorbereiding en besluitvorming van windprojecten. De kennistafel komt enkele malen per jaar bijeen op wisselende locaties. Op deze site treft u de overlegverslagen, deelnemerslijsten en vooral kennis aan. De site wordt ondersteund door Antea Group en NWEA met als doel om een verantwoorde ontwikkeling van duurzame energie te bevorderen.

Bijeenkomsten

Jaartallen

Klik op een jaartal voor een overzicht.

Landelijk congres Veiligheid Windturbines

Op 09 januari 2020 heeft het landelijke congres Veiligheid Windturbines plaatsgevonden! Het congres werd georganiseerd door de Kennistafel Veiligheid Windenergie. De thema's die aan bod zijn gekomen:

 • Recente beleidsontwikkelingen externe veiligheid:
 • Beleidsontwikkelingen veiligheid windturbines nabij vliegvelden
 • IJsval, ijsafslag en veiligheidsmaatregelen
 • Certificering van windturbines
 • Interne veiligheid windturbines

 • Presentaties
 • [De toekomst wat en hoe willen we beschermen]
 • [Handleiding risicoberekeningen windturbines]
 • [IJsval IJsafslag en veiligheidsmaatregelen]
 • [Omgevingsveiligheid windturbines in de Omgevingswet]
 • [Risicozonering windturbines]
 • [Veiligheid en gedrag Wind]

 • 2018
  Jaarcongres VR Zuid-Holland 2018
  [Presentatie]

 • 2018
  Presentatie Veiligheid windenergie ifv 2018
  [Presentatie]


 • 24 november 2017
  Jaarcongres Relevant 2017
  [Kennistafel Veiligheid Windenergie Powerpoint]
  [Rapportage]

 • Kennistafel 2017
  Bijeenkomst: Wind op bedrijventerreinen
  [Verslag]

 • 24 november 2016
  Jaarcongres Relevant 2016
  Meer informatie
  [verslag W4 - Veiligheid windenergie onder de loep]

 • 11 oktober 2016
  Kennistafel Rivierenland
  Thema: Windenergie en infrastructuur
  [verslag]

 • 12 mei 2016
  Kennistafel regio Rijnmond
  [verslag]
  [hand-out presentatie windenergie op bedrijventerreinen]

 • 1 december 2015
  Jaarcongres Relevant 2015
  Meer informatie

 • 8 september 2015
  Kennistafel regio Amsterdam
  [verslag en foto's]

 • 23 april 2015
  Kennistafel Noord Nederland
  [verslag]


 • Wilt u meer informatie over de Kennistafel neem dan contact op met:

  Amanda Jansen
  Secretaris Kennistafel Veiligheid Windenergie
  Telefoon: +31 (0)6 22 20 95 53
  E-mail: amanda.jansen@anteagroup.nl